ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ สถาบันวิจัยสังคมได้ร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุจัดประชุมในหัวข้อเรื่อง “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ” ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้แทนประเทศต่างที่ได้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พร้อมทั้งประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ โดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดี ร่วมกันหาวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภูมิภาค ตลอดจนการริเริ่มและการปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุของแต่ละประเทศ

Download “ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อ.หางดง จ.เชียงใหม่” สรูปศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ.pdf – Downloaded 27 times – 131 KB

Download “Saraphi Model อ.สารภี จ.เชียงใหม่” เอกสารสารภี-health.pdf – Downloaded 30 times – 261 KB

Download “(ศพอส.) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่” ข่วงเปา.pdf – Downloaded 21 times – 252 KB