การประชุมวิชาการ ASAEN+3 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ”

S__4710415-3

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านอนุสันต์ เทียนทอง) เป็นประธานในการประชุม "การเตรียมการเพื่อการประชุมวิชาการภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน นำเสนอ โดยคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านอภิชาต อภิชาตบุตร) และคณะทำงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๒๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ

ภาพและข่าวโดย นายฌาณวิทย์ คงคาเขตร / นางสาวนิตยา ดินม่วง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ


Download “กำหนดการประชุม ASEAN+3” ร่างกำหนดการ-ASEAN3.docx – Downloaded 26 times – 172 KB

โปสเตอร์ล่าสุด 15-2-59

ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ สถาบันวิจัยสังคมได้ร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุจัดประชุมในหัวข้อเรื่อง “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ” ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้แทนประเทศต่างที่ได้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พร้อมทั้งประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ โดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดี ร่วมกันหาวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภูมิภาค ตลอดจนการริเริ่มและการปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุของแต่ละประเทศ


Download “ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อ.หางดง จ.เชียงใหม่” สรูปศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ.pdf – Downloaded 27 times – 131 KB


Download “Saraphi Model อ.สารภี จ.เชียงใหม่” เอกสารสารภี-health.pdf – Downloaded 30 times – 261 KB


Download “(ศพอส.) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่” ข่วงเปา.pdf – Downloaded 21 times – 252 KB

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง พร้อมด้วย อ.ดร.กรด  เหล็กสมบูรณ์ ได้มีการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการประชุมวิชาการเรื่อง สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดการแถลงข่าว ภายในงานมีผู้ที่สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

 

redio

FM100 เสียงสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ ASAEN+3 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ”

ข่าวภาคเหนือ NBT 25/02/59 ASEAN+3

[Wetv]วีทีวีคุยข่าว การประชุมวิชาการ ASEAN+ 3 หัวข้อ “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ”

 

รวมข่าว การประชุมวิชาการ ASAEN+3 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ”

 

ติดต่อ

vitul.l@cmu.ac.th  รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง

namfhon.pc@gmail.com  คุณชนิตญ์นันท์ ชนะเจริญศรี

053-942828 ต่อ 121