วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง พร้อมด้วย อ.ดร.กรด  เหล็กสมบูรณ์ ได้มีการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการประชุมวิชาการเรื่อง สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดการแถลงข่าว ภายในงานมีผู้ที่สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก