ติดต่อ

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-942565

โทรสาร : 053-942572

อีเมล์ : lidmed@gmail.com