วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านอนุสันต์ เทียนทอง) เป็นประธานในการประชุม “การเตรียมการเพื่อการประชุมวิชาการภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน นำเสนอ โดยคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านอภิชาต อภิชาตบุตร) และคณะทำงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๒๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ

ภาพและข่าวโดย นายฌาณวิทย์ คงคาเขตร / นางสาวนิตยา ดินม่วง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ

Download “กำหนดการประชุม ASEAN+3” ร่างกำหนดการ-ASEAN3.docx – Downloaded 26 times – 172 KB